Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemych SKOK; Sopot

Władysława IV 22
81-743 Sopot

 58 550 97 85
 www.skokubezpieczenia.pl www.skokubezpieczenia24.pl www.skokpozdrowie.pl
SKOK Ubezpieczenia to wspólna marka, pod którą funkcjonują dwa towarzystwa ubezpieczeniowe
z sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych – TUW SKOK (ubezpieczenia majątkowe) oraz TU SKOK ŻYCIE SA (ubezpieczenia na życie). Na polskim rynku ubezpieczeniowym Towarzystwa działają od kilkunastu lat i ubezpieczają ponad milion klientów. Na co dzień oba Towarzystwa łączą swoje siły, oferując pełną gamę produktów ubezpieczeniowych, dopasowanych do oczekiwań
i możliwości klientów.

TUW SKOK istnieje na rynku od 1995 roku i prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 27.02.1995 r.

Do 1997 roku Towarzystwo działało pod nazwą TUW Praca i oferowało ubezpieczenia od utraty pracy. W sierpniu 1997 roku Towarzystwo stało się częścią struktury systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czego efektem była zmiana nazwy TUW SKOK i rozpoczęcie działalności na rynku SKOK-ów.

Misją TUW SKOK od samego początku było kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej oraz zaspokajanie potrzeb spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie ubezpieczeń, poprzez zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej SKOK-om oraz ich członkom,
a w późniejszym czasie również klientom niebędącym członkami SKOK.

Produkty TUW:

– Indywidualne i grupowe ubezpieczenia majątkowe

– Indywidualne i grupowe ubezpieczenia zdrowotne

– Pakiet Ubezpieczeń Majątkowych LABORUS (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

TUW SKOK należy do grona 500 największych TUW-ów na świecie, według rankingu Międzynarodowej Federacji Spółdzielczych i Wzajemnych Towarzystw Ubezpieczeniowych (ICMIF). ICMIF, której członkiem jest TUW SKOK to organizacja, skupiająca firmy ubezpieczeniowe z ponad 70 krajów na całym świecie. TUW SKOK jest tez członkiem AMICE Association of Mutual Insures and Insurance Cooperatives, a członek zarządu marki Grzegorz Buczkowski zasiada w Radzie Dyrektora w tej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ubezpieczycieli z całej Europy.

Laureat w latach:

2014

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box