TRIBAG sp. z o.o.; Siewierz

ul.Przemysłowa 2
42-470 Siewierz

TRIBAG Spółka z o.o. zajmuje się specjalistycznymi usługami budowlanymi dla energetyki oraz budownictwem ogólnym. TRIBAG Spółka z o.o. jest również jednym z czołowych producentów kruszyw drogowych w regionie. Posiada w swojej strukturze Kopalnię Dolomitu w Siewierzu oraz Kopalnię Wapienia i Dolomitu w Imielinie.

Laureat w latach:

2008
2009

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box