Wapeco Sp. z o.o.

ul. Majdańska 3
04-088Warszawa

 22 720 66 01
 www.wapeco.eu

Firma Wapeco Sp. z o.o. zajmuje się produkcją innowacyjnych i ekologicznych materiałów budowlanych, stosowanych w inżynierii komunikacyjnej, które zapewniają wysoką jakość infrastruktury komunikacyjnej oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników. Głównym celem Wapeco jest poszukiwanie materiałów, które będą w stanie zapewnić wysoką jakość konstrukcji drogowych, mostowych i lotniskowych. Firma prowadzi aktywną działalność badawczo-rozwojową a także współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczo-naukowymi.

Laureat w latach:

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box