Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku

ul. Kołłątaja 7
46-203Kluczbork

 77 418 14 71
 77 418 52 89
 www.hydrokom.pl

Spółka prowadzi działalność w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz odbioru i oczyszczenia ścieków. Oferuje: usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie wykonawstwa, wywóz nieczystości płynnych, sprzedaż i montaż wodomierzy mieszkaniowych, usługi parkingowe, wynajem sprzętu i urządzeń. Firma posiada certyfikat zgodności z nornormami ISO 9001 i ISO 14001.

Laureat w latach:

2010

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box