Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia sp. z o.o.

Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32
41-700Ruda Śląska

 32 274 95 05
 32 271 51 36
 www.carboenergia.pl

Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się produkcją ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybucją tychże mediów do mieszkańców Rudy Śląskiej oraz kopalń Kompanii Węglowej S.A. znajdujących się na terenie miasta.

Nasza firma to dobrze prosperujące i nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo, które poprzez działania modernizacyjne, inwestycje i realizowaną strategię rozwoju dostarcza na rynek produkty o odpowiedniej jakości i na korzystnych warunkach. Prowadzi aktywnie działania proekologiczne zmierzające do ograniczenia niskiej emisji gazów cieplarnianych, czego przykładem może być m.in. budowa instalacji do spalania metanu pochodzącego z pokładów rudzkich kopalń. Rezultatem działań Zarządu jest przyznanie „Carbo-Energii” przez Ministra Gospodarki i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska świadectwa i certyfikatu: „Przedsiębiorstwo Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości”. To, że firma zarówno w sferze techniczno-produkcyjnej, jak i biznesowej realizuje wysokie standardy etyczne znajduje potwierdzenie w licznie przyznawanych jej nagrodach i certyfikatach, takich jak: Gazela Biznesu, Orzeł Śląskiego Biznesu, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Przedsiębiorstwo Fair Play, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2011 rok. Prestiż firmy wzrósł wraz z przyznaniem Prezesowi Zarządu Antoniemu Pielokowi w ramach konkursu „Wielka nagroda przedsiębiorczości Ruda Śląska 2009” tytułu „Menedżer roku”. „Carbo-Energia” bierze aktywny udział w życiu społeczno – gospodarczym Górnego Śląska. Jest inicjatorem powstania, a obecnie udziałowcem „Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” sp. z o.o., którego zadaniem jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Firma jest członkiem organizacji gospodarczych takich jak: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Izba Gospodarcza – Ciepłownictwo Polskie z siedzibą w Warszawie.

Udział „Carbo-Energii” w programie „Solidna Firma” to poddanie się weryfikacji kapituły w celu wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa i certyfikowania jego rzetelności  w obrocie gospodarczym, ze szczególnym  uwzględnieniem  interesów klientów, kontrahentów, społeczności lokalnej i Skarbu Państwa. Spółka uczestniczyła w Programie trzykrotnie uzyskując tytuły „Solidna Firma”.

Laureat w latach:

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box