Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia sp. z o.o.

Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32
41-700Ruda Śląska

 32 274 95 05
 32 271 51 36
 www.carboenergia.pl

Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się produkcją ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybucją tychże mediów do mieszkańców Rudy Śląskiej oraz kopalń Kompanii Węglowej S.A. znajdujących się na terenie miasta.

Nasza firma to dobrze prosperujące i nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo, które poprzez działania modernizacyjne, inwestycje i realizowaną strategię rozwoju dostarcza na rynek produkty o odpowiedniej jakości i na korzystnych warunkach. Prowadzi aktywnie działania proekologiczne zmierzające do ograniczenia niskiej emisji gazów cieplarnianych, czego przykładem może być m.in. budowa instalacji do spalania metanu pochodzącego z pokładów rudzkich kopalń. Rezultatem działań Zarządu jest przyznanie „Carbo-Energii” przez Ministra Gospodarki i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska świadectwa i certyfikatu: „Przedsiębiorstwo Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości”. To, że firma zarówno w sferze techniczno-produkcyjnej, jak i biznesowej realizuje wysokie standardy etyczne znajduje potwierdzenie w licznie przyznawanych jej nagrodach i certyfikatach, takich jak: Gazela Biznesu, Orzeł Śląskiego Biznesu, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Przedsiębiorstwo Fair Play, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2011 rok. Prestiż firmy wzrósł wraz z przyznaniem Prezesowi Zarządu Antoniemu Pielokowi w ramach konkursu „Wielka nagroda przedsiębiorczości Ruda Śląska 2009” tytułu „Menedżer roku”. „Carbo-Energia” bierze aktywny udział w życiu społeczno – gospodarczym Górnego Śląska. Jest inicjatorem powstania, a obecnie udziałowcem „Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” sp. z o.o., którego zadaniem jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Firma jest członkiem organizacji gospodarczych takich jak: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Izba Gospodarcza – Ciepłownictwo Polskie z siedzibą w Warszawie.

Udział „Carbo-Energii” w programie „Solidna Firma” to poddanie się weryfikacji kapituły w celu wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa i certyfikowania jego rzetelności  w obrocie gospodarczym, ze szczególnym  uwzględnieniem  interesów klientów, kontrahentów, społeczności lokalnej i Skarbu Państwa. Spółka uczestniczyła w Programie trzykrotnie uzyskując tytuły „Solidna Firma”.

Laureat w latach:

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Certyfikaty dla firm

W ramach programu Solidna Firma przyznajemy certyfikaty dla firm, które świadczą o tym, że wyróżnione przedsiębiorstwa oferują najwyższą możliwą jakość obsługi i przestrzegają wszelkich standardów. To także dokument, który informuje kontrahentów oraz klientów, że firmę, z którą chcą nawiązać współpracę, charakteryzuje wyjątkowa rzetelność, fachowość oraz wiarygodność. Tytuł Solidnej firmy cieszy się sporym prestiżem i rozpoznawalnością wśród opinii publicznej.

Certyfikat solidności

Wystawiane przez nas certyfikaty uczciwości pomagają w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i stanowią dodatkowy atut w oczach potencjalnych klientów. W przypadku naszego programu nie ma możliwości, żeby Certyfikaty Solidnej Firmy otrzymali przypadkowi przedsiębiorcy. Przyznajemy je bowiem wyłącznie najlepszym pracodawcom, którzy pozytywnie przejdą naszą weryfikację, obejmującą trzy etapy. Dopiero odpowiednia ocena dokonana przez Kolegium, w którego skład wchodzą eksperci w dziedzinie gospodarki skutkuje spełnieniem wymaganych warunków. Certyfikaty są zatem dowodem na to, że firma jest godna polecenia, przejrzysta i przede wszystkim uczciwa.

Wyróżniamy przedsiębiorców, którzy wpisują się w koncepcję społecznej odpowiedzialnej biznesu i promują postawę CSR w Polsce. Zachęcamy wszystkie firmy niezależnie od branży do składania wniosków o przyznanie certyfikatu wiarygodności biznesowej. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo niezbędne formularze do pobrania i wypełnienia. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box