ZRUG Sp. z o. o.

ul. Gdyńska 45
61-016 Poznań

 061 650 08 57
 061 878 01 20
 www.zrug.pl

Jesteśmy firmą inżynieryjno-budowlaną z czterdziestoletnią tradycją. Projektujemy i budujemy obiekty inżynieryjne w sektorze paliw gazowych i płynnych oraz obiekty służące ochronie środowiska. Specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie inwestycji związanych z wydobyciem, przesyłem oraz magazynowaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz gospodarką odpadami.

 

 

Laureat w latach:

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box