Cele Programu Solidna Firma

 • Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
 • Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych.
 • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
 • Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.
 • Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego i pomoc techniczna w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie preferencji, ulg i przywilejów grupie firm uzyskujących godło Solidna Firma.

Natura Programu Solidna Firma

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie finansowej, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu 'Solidnej Firmy'.

PODSTAWOWYM WARUNKIEM UCZESTNICTWA FIRMY W PROGRAMIE jest prowadzenie działalności od co najmniej dwóch lat i co najmniej przez ten czas:

 • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
 • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
 • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
 • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
 • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin Programu.

Pierwszym krokiem jest przesłanie do Sekretariatu Programu wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Wówczas następuje rejestracja Kandydata w systemie i rozpoczyna się trzyetapowy proces weryfikacji. Firmy, które pomyślnie zakończą weryfikację uzyskają certyfikat Solidna Firma.

Opłaty

Cennik

(podane wartości są kwotami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT w wysokości 23%)
Opłata rejestracyjna (niezależna od wielkości obrotów firmy) 600 zł
Opłata za I Etap małe firmy* średnie firmy** duże firmy***
600zł 1800zł 3800zł
Opłata z II Etap: 600zł 1800zł 3800zł
Opłata z III Etap: 600zł 1800zł 3800zł
Opłata jednorazowa (za trzy etapy - rabat 10%) 1620zł 4860zł 10260zł
*małe firmy (przychód do 2 mln zł w roku ubiełgym) **średnie firmy (przychód od 2 do 50 mln zł w roku ubiegłym ) ***duże firmy (przychód powyżej 50 mln w roku ubiegłym )

Laureaci poprzednich edycji Programu wszystkie opłaty wnoszą o 50% niższe w stosunku do powyższego cennika.