Cennik

 

RODZAJE OPŁAT OPŁATA
Opłata rejestracyjna (nie zależna od wysokości obrotów firmy) + pakiet informacyjny o warunkach uczestnictwa 600 PLN
Wielkość firmy mikro firmy* małe firmy** średnie firmy**** duże firmy****
Opłata związana z I etapem 600 PLN 1200 PLN 1800 PLN 3800 PLN
Opłata związana z II etapem 600 PLN 1200 PLN 1800 PLN 3800 PLN
Opłata związana z III etapem 600 PLN 1200 PLN 1800 PLN 3800 PLN
Opłata jednorazowa – rabat 10 % 2160 PLN 3780 PLN 5400 PLN 10800 PLN
*mikro firmy (przychód do 3 mln PLN za ubiegły rok); ***średnie firmy (przychód od 10 do 50 mln PLN ubiegły rok);
**małe firmy (przychód od 3 mln do 10 mln PLN ubiegły rok);   ****duże firmy (przychód powyżej 50 mln PLN ubiegły rok)

Zasady uczestnictwa w Programie Solidna Firma, którego celem jest nagradzanie przedsiębiorstw certyfikatami wiarygodności, są proste i przejrzyste. Wzięcie udziału w procesie weryfikacji wymaga wniesienia opłat rejestracyjnych i jednorazowych usunąć. O wszystkich kosztach, które wiążą się z kandydowaniem do tytułu Solidnej Firmy informujemy w tabelce poniżej.

Laureaci poprzednich edycji Programu wszystkie opłaty wnoszą o 50% niższe w stosunku do powyższego cennika. Wszelkie informacje o aktualnych promocjach i zniżkach znajdą Państwo na stronie www.solidnafirma.pl.

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box