Cele Programu Solidna Firma

Prezentujemy Państwu podstawowe cele Programu Solidna Firma, który zakłada wyróżnianie polskich przedsiębiorstw, świadczących wysokiej jakości usługi dla biznesu m.in.: finansowe, B2B lub inne. Naszym zamiarem od początku działania projektu kampanii społecznej jest:

 • Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
 • Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych.
 • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
 • Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta, konstytucji biznesu i zasad wolnej konkurencji.
 • Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego i pomoc techniczna w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie preferencji, ulg i przywilejów grupie firm uzyskujących tytuł Solidnej Firmy.

Natura Programu Solidna Firma

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Przeprowadzany przez biuro informacji Proces certyfikacji rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu Solidnej Firmy.

Warunki uczestnictwa w Programie

Podstawowym warunkiem uczestnictwa firmy w Programie jest prowadzenie działalności od co najmniej dwóch lat. Przez ten czas przedsiębiorstwo powinny cechować:

 • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
 • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
 • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
 • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
 • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin Programu.

Pierwszym krokiem jest przesłanie do Sekretariatu Programu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wówczas następuje wpis kandydata na listę uczestników i rozpoczyna się trzyetapowy proces weryfikacji. Firmy, które pomyślnie zakończą weryfikację uzyskają certyfikat.

Certyfikaty dla firm

W ramach programu Solidna Firma przyznajemy certyfikaty dla firm, które świadczą o tym, że wyróżnione przedsiębiorstwa oferują najwyższą możliwą jakość obsługi i przestrzegają wszelkich standardów. To także dokument, który informuje kontrahentów oraz klientów, że firmę, z którą chcą nawiązać współpracę, charakteryzuje wyjątkowa rzetelność, fachowość oraz wiarygodność. Tytuł Solidnej firmy cieszy się sporym prestiżem i rozpoznawalnością wśród opinii publicznej.

Certyfikat solidności

Wystawiane przez nas certyfikaty uczciwości pomagają w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i stanowią dodatkowy atut w oczach potencjalnych klientów. W przypadku naszego programu nie ma możliwości, żeby Certyfikaty Solidnej Firmy otrzymali przypadkowi przedsiębiorcy. Przyznajemy je bowiem wyłącznie najlepszym pracodawcom, którzy pozytywnie przejdą naszą weryfikację, obejmującą trzy etapy. Dopiero odpowiednia ocena dokonana przez Kolegium, w którego skład wchodzą eksperci w dziedzinie gospodarki skutkuje spełnieniem wymaganych warunków. Certyfikaty są zatem dowodem na to, że firma jest godna polecenia, przejrzysta i przede wszystkim uczciwa.

Wyróżniamy przedsiębiorców, którzy wpisują się w koncepcję społecznej odpowiedzialnej biznesu i promują postawę CSR w Polsce. Zachęcamy wszystkie firmy niezależnie od branży do składania wniosków o przyznanie certyfikatu wiarygodności biznesowej. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo niezbędne formularze do pobrania i wypełnienia. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box