Cele Programu Solidna Firma

  • Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
  • Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych, pracowników oraz instytucji państwowych.
  • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
  • Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta, konstytucji biznesu, CSR i zasad wolnej konkurencji.

Istota Programu Solidna Firma

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Proces certyfikacji rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu Solidnej Firmy.

Warunki uczestnictwa w Programie

Podstawowym warunkiem uczestnictwa firmy w Programie jest prowadzenie działalności od co najmniej roku. Przez ten czas przedsiębiorstwo powinny cechować:

  • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
  • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
  • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
  • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
  • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin Programu.

 

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu prześlij do nas formularz zgłoszeniowy.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box