Cele Programu Solidna Firma

  • Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
  • Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych, pracowników oraz instytucji państwowych.
  • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
  • Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta, konstytucji biznesu, CSR i zasad wolnej konkurencji.

Istota Programu Solidna Firma

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Proces certyfikacji rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu Solidnej Firmy.

Warunki uczestnictwa w Programie

Podstawowym warunkiem uczestnictwa firmy w Programie jest prowadzenie działalności od co najmniej roku. Przez ten czas przedsiębiorstwo powinny cechować:

  • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
  • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
  • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
  • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
  • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin Programu.

 

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box