Cele Programu Solidna Firma

Prezentujemy Państwu podstawowe cele Programu Solidna Firma, który zakłada wyróżnianie polskich przedsiębiorstw, świadczących wysokiej jakości usługi dla biznesu m.in.: finansowe, B2B lub inne. Naszym zamiarem od początku działania projektu kampanii społecznej jest:

 • Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
 • Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych.
 • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
 • Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta, konstytucji biznesu i zasad wolnej konkurencji.
 • Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego i pomoc techniczna w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie preferencji, ulg i przywilejów grupie firm uzyskujących tytuł Solidnej Firmy.

Natura Programu Solidna Firma

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Przeprowadzany przez biuro informacji Proces certyfikacji rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu Solidnej Firmy.

Warunki uczestnictwa w Programie

Podstawowym warunkiem uczestnictwa firmy w Programie jest prowadzenie działalności od co najmniej dwóch lat. Przez ten czas przedsiębiorstwo powinny cechować:

 • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
 • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
 • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
 • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
 • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin Programu.

Pierwszym krokiem jest przesłanie do Sekretariatu Programu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wówczas następuje wpis kandydata na listę uczestników i rozpoczyna się trzyetapowy proces weryfikacji. Firmy, które pomyślnie zakończą weryfikację uzyskają certyfikat.

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box