BAROSZ GWIMET Sp. z o.o.

BAROSZ GWIMET Sp. z o.o.; Marklowice

ul. Zana 67
44-321 Marklowice

 32 455 00 33 – 35
 www.baroszgwimet.pl

Firma powstała w 1997 roku i jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie: odbioru i zagospodarowania odpadów pogórniczych, rekultywacji zdegradowanych terenów, robót hydrotechnicznych i budowlanych oraz produkcji kruszyw. Produkowane kruszywa drogowe posiadają dopuszczenia. Wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością i Środowiskiem  EN ISO 9001:9008, EN ISO 14001:2004.

Laureat w latach:

2011
2012

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box