PGKiM Łęczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.jest jednoosobową spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Łęczna. Ustawową funkcję właściciela pełni Burmistrz Miasta Łęczna, który poprzez Radę Nadzorczą sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.  Jej głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków.

Ponad podstawową działalnością: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody pitnej oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych, Spółka prowadzi również działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • odbioru odpadów innych niż niebezpieczne od mieszkańców gmin,
 • odzysku surowców z odbieranych odpadów komunalnych,
 • prowadzenia zakładu segregacji odpadów i składowiska,
 • konserwacji i naprawy sieci wodno – kanalizacyjnych,
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie,
 • prowadzenia Targowiska Miejskiego,
 • diagnostyki pojazdów oraz pozostałych badań i analiz technicznych.

Realizacją podstawowych zadań Spółki zajmują się następujące działy:

 1. Dział Wodociągów i Kanalizacji
 2. Dział Odbioru Odpadów
 3. Dział Utylizacji Odpadów
 4. Dział Transportu i Usług Technicznych
 5. Dział Zarządu Nieruchomościami

Przedsiębiorstwo za prowadzoną działalność zostało wyróżnione wielokrotnie, m in.:

 • Lubelskim Orłem Biznesu za rok 2014,
 • Certyfikatem wiarygodności.

Ponadto w roku 2012 Spółka otrzymała od Zarządu Województwa Lubelskiego Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za wkład w promocję inicjatyw lokalnych oraz wspieranie działań kulturalnych województwa lubelskiego.

Spółka aktywnie wspiera akcje i inicjatywy lokalne, do których należy zaliczyć m.in.:

 • Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych,
 • Motoserce Łęczna 2014,
 • inne

PGKiM Łęczna sp. z o.o. jest również organizatorem edycyjnego konkursu ekologicznego „Mamy rady na odpady – Ekoprzedszkolaki”, w ramach którego w 2014 r. Spółka przeprowadziła w przedszkolach z terenu gminy Łęczna pogadanki o tematyce ekologicznej, dotyczące selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. W ramach akcji przeprowadzono tematyczny konkurs plastyczny, którego finał wraz z wręczeniem nagród odbył się 01.06.2014 r.

Propagujemy zasady etyki takie jak rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi, co chcielibyśmy potwierdzić certyfikatem Solidnej Firmy, który pozwoli na wzrost zaufania naszych klientów oraz kontrahentów.

 

 

 

Laureat w latach:

2015
2016
2017
2018

Aby umieścić certyfikat na swojej stronie dodaj do niej poniższy kod:

Certyfikaty dla firm

W ramach programu Solidna Firma przyznajemy certyfikaty dla firm, które świadczą o tym, że wyróżnione przedsiębiorstwa oferują najwyższą możliwą jakość obsługi i przestrzegają wszelkich standardów. To także dokument, który informuje kontrahentów oraz klientów, że firmę, z którą chcą nawiązać współpracę, charakteryzuje wyjątkowa rzetelność, fachowość oraz wiarygodność. Tytuł Solidnej firmy cieszy się sporym prestiżem i rozpoznawalnością wśród opinii publicznej.

Certyfikat solidności

Wystawiane przez nas certyfikaty uczciwości pomagają w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i stanowią dodatkowy atut w oczach potencjalnych klientów. W przypadku naszego programu nie ma możliwości, żeby Certyfikaty Solidnej Firmy otrzymali przypadkowi przedsiębiorcy. Przyznajemy je bowiem wyłącznie najlepszym pracodawcom, którzy pozytywnie przejdą naszą weryfikację, obejmującą trzy etapy. Dopiero odpowiednia ocena dokonana przez Kolegium, w którego skład wchodzą eksperci w dziedzinie gospodarki skutkuje spełnieniem wymaganych warunków. Certyfikaty są zatem dowodem na to, że firma jest godna polecenia, przejrzysta i przede wszystkim uczciwa.

Wyróżniamy przedsiębiorców, którzy wpisują się w koncepcję społecznej odpowiedzialnej biznesu i promują postawę CSR w Polsce. Zachęcamy wszystkie firmy niezależnie od branży do składania wniosków o przyznanie certyfikatu wiarygodności biznesowej. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo niezbędne formularze do pobrania i wypełnienia. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box