PGKiM Łęczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.jest jednoosobową spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Łęczna. Ustawową funkcję właściciela pełni Burmistrz Miasta Łęczna, który poprzez Radę Nadzorczą sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.  Jej głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków.

Ponad podstawową działalnością: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody pitnej oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych, Spółka prowadzi również działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • odbioru odpadów innych niż niebezpieczne od mieszkańców gmin,
 • odzysku surowców z odbieranych odpadów komunalnych,
 • prowadzenia zakładu segregacji odpadów i składowiska,
 • konserwacji i naprawy sieci wodno – kanalizacyjnych,
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie,
 • prowadzenia Targowiska Miejskiego,
 • diagnostyki pojazdów oraz pozostałych badań i analiz technicznych.

Realizacją podstawowych zadań Spółki zajmują się następujące działy:

 1. Dział Wodociągów i Kanalizacji
 2. Dział Odbioru Odpadów
 3. Dział Utylizacji Odpadów
 4. Dział Transportu i Usług Technicznych
 5. Dział Zarządu Nieruchomościami

Przedsiębiorstwo za prowadzoną działalność zostało wyróżnione wielokrotnie, m in.:

 • Lubelskim Orłem Biznesu za rok 2014,
 • Certyfikatem wiarygodności.

Ponadto w roku 2012 Spółka otrzymała od Zarządu Województwa Lubelskiego Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za wkład w promocję inicjatyw lokalnych oraz wspieranie działań kulturalnych województwa lubelskiego.

Spółka aktywnie wspiera akcje i inicjatywy lokalne, do których należy zaliczyć m.in.:

 • Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych,
 • Motoserce Łęczna 2014,
 • inne

PGKiM Łęczna sp. z o.o. jest również organizatorem edycyjnego konkursu ekologicznego ?Mamy rady na odpady ? Ekoprzedszkolaki?, w ramach którego w 2014 r. Spółka przeprowadziła w przedszkolach z terenu gminy Łęczna pogadanki o tematyce ekologicznej, dotyczące selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. W ramach akcji przeprowadzono tematyczny konkurs plastyczny, którego finał wraz z wręczeniem nagród odbył się 01.06.2014 r.

Propagujemy zasady etyki takie jak rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi, co chcielibyśmy potwierdzić certyfikatem Solidnej Firmy, który pozwoli na wzrost zaufania naszych klientów oraz kontrahentów.

 

 

 

Laureat w latach:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Aby umieścić certyfikat na swojej stronie dodaj do niej poniższy kod:

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu prześlij do nas formularz zgłoszeniowy.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box