Akademia Polonijna w Częstochowie; Częstochowa

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa

Akademia Polonijna istnieje od 1992 roku. Kształci studentów na różnych kierunkach, takich jak: Ekonomia, Filologia, Administracja, Pielęgniarstwo i Biotechnologia z językiem obcym. Uczelnia posiada bogatą ofertę dydaktyczną, laboratoryjną, kulturalno-naukową oraz sportową. Akademia Polonijna zapewnia również obowiązkowe praktyki zawodowe, możliwość odbycia kilku semestrów za granicą oraz profesjonalne wykształcenie językowe, potwierdzone uznawanymi na całym świecie międzynarodowymi certyfikatami LCCI, DELE, ZDfB, CCIP, poświadczające znajomość języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Laureat w latach:

2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2019

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box