Budomont

PPU BUDOMONT-7 Spółka z o.o.

ul. Kardynała Hlonda 50
41-704 Ruda Śląska

www.budomont-7.pl

PPU BUDOMONT-7 spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych i elektroenergetycznych na terenie Śląska oraz poza, szczególnie na obszarze działalności naszego głównego klienta, którym jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

PPU BUDOMONT-7 wykonuje także roboty elektryczne jako podwykonawca firm budowlanych, które realizują inwestycje infrastruktury budowlanej, kubaturowej, deweloperskiej, przemysłowej i drogowej dla gmin i miast na obszarze całego kraju.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje budowę, modernizację i remonty:

– sieci napowietrzne i linii kablowe średniego i niskiego napięcia,

– sieci oświetlenia zewnętrznego, – stacji transformatorowych,

– automatyzacja sieci sN w stacjach transformatorowych oraz w liniach napowietrznych,

– rozdzielnic SN i nN,

– kanalizacji teletechnicznych,

– instalacji wewnętrznych silnoprądowych i słaboprądowych.    

PPU BUDOMONT-7 wykonuje również usługi projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych i oświetleniowych. Firma prowadzi eksploatację sieci niskiego napięcia na jednym z obszarów Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach oraz eksploatację oświetlenia ulicznego dla Miasta Ruda Śląska,  wykonuje prace pod napięciem na sieciach niskiego napięcia. Wykonujemy prefabrykację elektryczną tablic mieszkaniowych, rozdzielnic nN, szaf oświetleniowych i złącz kablowo – pomiarowych oraz prowadzimy hurtownię z materiałami elektrycznymi.

PPU BUDOMONT-7 jest znana na rynku jako firma wiarygodna, posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku usług elektroenergetycznych, wywiązująca się z powierzonych zadań rzetelnie i terminowo.

W swoich zasobach firma posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem i stażem, z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami. Jednocześnie są organizowane odpowiednie szkolenia, kursy i prezentacje dla pracowników celem podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Na dowód naszej wysokiej jakości wykonywanych usług jest uzyskanie certyfikatu ISO EN 9001 przyznanym w 2002 roku

 

Laureat w latach:

2015
2016
2017
2018
2019
2021

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box