Budomont

PPU BUDOMONT-7 Spółka z o.o.

ul. Kardynała Hlonda 50
41-704 Ruda Śląska

www.budomont-7.pl

PPU BUDOMONT-7 spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych i elektroenergetycznych na terenie Śląska oraz poza, szczególnie na obszarze działalności naszego głównego klienta, którym jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

PPU BUDOMONT-7 wykonuje także roboty elektryczne jako podwykonawca firm budowlanych, które realizują inwestycje infrastruktury budowlanej, kubaturowej, deweloperskiej, przemysłowej i drogowej dla gmin i miast na obszarze całego kraju.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje budowę, modernizację i remonty:

– sieci napowietrzne i linii kablowe średniego i niskiego napięcia,

– sieci oświetlenia zewnętrznego, – stacji transformatorowych,

– automatyzacja sieci sN w stacjach transformatorowych oraz w liniach napowietrznych,

– rozdzielnic SN i nN,

– kanalizacji teletechnicznych,

– instalacji wewnętrznych silnoprądowych i słaboprądowych.    

PPU BUDOMONT-7 wykonuje również usługi projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych i oświetleniowych. Firma prowadzi eksploatację sieci niskiego napięcia na jednym z obszarów Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach oraz eksploatację oświetlenia ulicznego dla Miasta Ruda Śląska,  wykonuje prace pod napięciem na sieciach niskiego napięcia. Wykonujemy prefabrykację elektryczną tablic mieszkaniowych, rozdzielnic nN, szaf oświetleniowych i złącz kablowo ? pomiarowych oraz prowadzimy hurtownię z materiałami elektrycznymi.

PPU BUDOMONT-7 jest znana na rynku jako firma wiarygodna, posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku usług elektroenergetycznych, wywiązująca się z powierzonych zadań rzetelnie i terminowo.

W swoich zasobach firma posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem i stażem, z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami. Jednocześnie są organizowane odpowiednie szkolenia, kursy i prezentacje dla pracowników celem podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Na dowód naszej wysokiej jakości wykonywanych usług jest uzyskanie certyfikatu ISO EN 9001 przyznanym w 2002 roku

 

Laureat w latach:

2015
2016
2017
2018
2019
2021

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu prześlij do nas formularz zgłoszeniowy.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box