GPR Guma Plastik Recykling

GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o.

ul. Świętego Jana Pawła II nr 18
37-205 Zarzecze
www.gpr-guma.pl

 

Firma GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. jest firmą recyklingową, specjalizującą się w odzysku materiałowym gumy z zużytych opon samochodowych i dalszym przetwórstwie tak uzyskanego granulatu gumowego do postaci gotowych wyrobów z gumy litej. Swoją działalność rozpoczęła w roku 1992 i niezmiennie do dziś utylizuje odpady z gumy i tworzyw sztucznych, produkując kółka do kontenerów na odpady, progi zwalniające, podstawy drogowe i inne wyroby gumowe.

Szeroko pojęta odpowiedzialność za środowisko jest nadrzędnym celem działalności firmy GPR znajdując wyraz nie tylko w źródłach pozyskania surowców (recykling) i zastosowanej technologii (energooszczędnej) ale również w zaadresowaniu głównego produktu (kółka do kontenerów na śmieci) dla procesu selektywnej zbiórki odpadów. GPR przetwarzając rocznie ok 10.000 ton opon produkuje ok. 7 milionów sztuk kółek do kontenerów różnego typu i wielkości, które eksportowane są do kilkunastu krajów świata (eksport stanowi ok. 90 % produkcji), dając firmie ok. 25% udział w światowym rynku tego typu produktów. Firmę GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. cechuje dbałość o klienta poprzez wysoką, powtarzalną jakość produktów, terminowość realizacji zamówień oraz wysoki poziom doradztwa technicznego, co zostało zadeklarowane w Misji Przedsiębiorstwa, będącej fundamentem wdrożonego w roku 2000 Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Proekologiczne stanowisko firmy i wynikająca z tego dbałość o środowisko naturalne poprzez obniżanie emisji i redukcję zapotrzebowania na energie elektryczną, gaz czy wodę, znalazły swoje odzwierciedlenie w uzyskanym i utrzymywanym certyfikacie ISO14001. Wszystkie produkty firmy GPR podlegają permanentnej kontroli a wiele z nich podsiada specjalne atesty instytucji zewnętrznych (SGS, IMPB, IBDiM) i podlega regularnej re-certyfikacji.

GPR Guma i Plastik Sp.z o.o. w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, wysoko ceni dobro i zadowolenie swoich pracowników, dlatego umożliwia i wspiera podnoszenie przez nich kwalifikacji, prowadzi działania integracyjne oraz różnego rodzaju akcje socjalne. W roku 2013 powołana została do życia Kuźnia Talentów w GPR, która wspiera stypendiami pracowników oraz członków ich rodzin mających szczególne osiągnięcia na różnych arenach sportu, nauki czy kultury.

Jako największy pracodawca w skali gminy oraz czwarty co do wielkości w skali powiatu, firma GPR wyraźnie postrzega swoją rolę w środowisku społecznym, będąc hojnym sponsorem przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na terenie gminy i powiatu. Od 2013 roku sprawuje stałą opiekę nad klubem sportowym LKS Koliber, wspierając inicjatywę aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Laureat w latach:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu prześlij do nas formularz zgłoszeniowy.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box