GPR Guma Plastik Recykling

GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o.

ul. Świętego Jana Pawła II nr 18
37-205 Zarzecze
www.gpr-guma.pl

 

Firma GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. jest firmą recyklingową, specjalizującą się w odzysku materiałowym gumy z zużytych opon samochodowych i dalszym przetwórstwie tak uzyskanego granulatu gumowego do postaci gotowych wyrobów z gumy litej. Swoją działalność rozpoczęła w roku 1992 i niezmiennie do dziś utylizuje odpady z gumy i tworzyw sztucznych, produkując kółka do kontenerów na odpady, progi zwalniające, podstawy drogowe i inne wyroby gumowe.

Szeroko pojęta odpowiedzialność za środowisko jest nadrzędnym celem działalności firmy GPR znajdując wyraz nie tylko w źródłach pozyskania surowców (recykling) i zastosowanej technologii (energooszczędnej) ale również w zaadresowaniu głównego produktu (kółka do kontenerów na śmieci) dla procesu selektywnej zbiórki odpadów. GPR przetwarzając rocznie ok 10.000 ton opon produkuje ok. 7 milionów sztuk kółek do kontenerów różnego typu i wielkości, które eksportowane są do kilkunastu krajów świata (eksport stanowi ok. 90 % produkcji), dając firmie ok. 25% udział w światowym rynku tego typu produktów. Firmę GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. cechuje dbałość o klienta poprzez wysoką, powtarzalną jakość produktów, terminowość realizacji zamówień oraz wysoki poziom doradztwa technicznego, co zostało zadeklarowane w Misji Przedsiębiorstwa, będącej fundamentem wdrożonego w roku 2000 Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Proekologiczne stanowisko firmy i wynikająca z tego dbałość o środowisko naturalne poprzez obniżanie emisji i redukcję zapotrzebowania na energie elektryczną, gaz czy wodę, znalazły swoje odzwierciedlenie w uzyskanym i utrzymywanym certyfikacie ISO14001. Wszystkie produkty firmy GPR podlegają permanentnej kontroli a wiele z nich podsiada specjalne atesty instytucji zewnętrznych (SGS, IMPB, IBDiM) i podlega regularnej re-certyfikacji.

GPR Guma i Plastik Sp.z o.o. w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, wysoko ceni dobro i zadowolenie swoich pracowników, dlatego umożliwia i wspiera podnoszenie przez nich kwalifikacji, prowadzi działania integracyjne oraz różnego rodzaju akcje socjalne. W roku 2013 powołana została do życia Kuźnia Talentów w GPR, która wspiera stypendiami pracowników oraz członków ich rodzin mających szczególne osiągnięcia na różnych arenach sportu, nauki czy kultury.

Jako największy pracodawca w skali gminy oraz czwarty co do wielkości w skali powiatu, firma GPR wyraźnie postrzega swoją rolę w środowisku społecznym, będąc hojnym sponsorem przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na terenie gminy i powiatu. Od 2013 roku sprawuje stałą opiekę nad klubem sportowym LKS Koliber, wspierając inicjatywę aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Laureat w latach:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box