Miejskie wodociągi oczyszczania

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz

 56 450 49 01
 56 45 04 934
 www.mwio.pl

MWiO jest dostawcą kompleksowych usług wod-kan, obejmujących produkcję i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, wydawanie warunków, projektowanie i wykonawstwo przyłączy wod-kan jak również usługi akredytowanego laboratorium. Specjalizujemy się także w usługach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi obejmującymi odbiór, transport, segregację oraz ich składowanie. Jesteśmy Firmą Społecznie Odpowiedzialną.

Laureat w latach:

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box