Poddębicki Centrum Zdrowia

Poddębicki Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice

 www.nzozpcz.pl

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach jest nowoczesnym ośrodkiem świadczącym usługi medyczne na wysokim specjalistycznym poziomie.

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. posiada nowoczesne oddziały szpitalne: Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć; Oddział Chorób Wewnętrznych; Oddział Pediatrii; Oddział Urologii; Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; Oddział Ginekologiczno-Położniczy; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Pododdział Neonatologiczny; Oddział Ortopedyczny; Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii; Oddział Rehabilitacyjny; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Jako jeden z nielicznych ośrodków w województwie łódzkim zajmujemy się leczeniem nowotworów, stosując chemioterapię oraz leczenie objawowe powikłań po chemioterapii.

W naszej strukturze funkcjonuje również Przychodnia Wielospecjalistyczna.

Zapewniamy na naszych oddziałach sale łóżkowe o wysokim standardzie 1, 2 i 3 osobowe z węzłem sanitarnym.

Do pacjentów kierujemy również szeroką ofertę rehabilitacyjną z rozwinięta balneologią i fizykoterapią. W procesie leczenia i rehabilitacji wykorzystywane są wody geotermalne znajdujące się na terenie Poddębic.

Dysponujemy również bazą łóżkową dla potrzeb prowadzenia rehabilitacji leczniczej w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej ZUS.

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. prowadzi działania energooszczędne, wpisujące się w politykę racjonalizacji zużycia energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W szpitalu funkcjonuje instalacja solarna o łącznej mocy 248 kWh i powierzchni kolektorów 257,8 m2. Wykorzystanie energii słonecznej, jako odnawialnego źródła energii istotnie wpłynęło na zmniejszenie emisji CO2, NO2 i SO2 do atmosfery.

 

 

Laureat w latach:

2017

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box