przedsiębiorstwo drogowe budowlane pdb

Przedsiebiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o.

ul. Długa 27
87-300 Brodnica

 56 498 30 65,
 56 498 30 65,
www.pdb.com.pl

Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane powstało w 1992 r. po reorganizacji drogownictwa i wyłączeniu z Rejonu Dróg w Brodnicy. Od początku istnienia głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są roboty drogowe i mostowe.

Dnia 25.07.1998 roku utworzono Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy ulica gen. Sikorskiego 25. W dniu 30 czerwca 1999 r. w lokalu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podpisano „Umowę o oddanie Przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania”.

Z dniem 1 lipca 1999 roku Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brodnicy ul. Długa 27 rozpoczęła działalność produkcyjną, usługową i handlową, która obejmuje:
•    usługi budowlano – montażowe;
•    wydobycie, produkcja i przerób kruszyw;
•    produkcja materiałów drogowych i budowlanych;
•    usługi sprzętowo – transportowe;
•    usługi w zakresie napraw pojazdów i sprzętu technicznego;
•    działalność hurtowa i detaliczna;
•    pośrednictwo ubezpieczeniowe;
•    usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji;
•    sprzedaż emulsji asfaltowych i kruszyw kamiennych.
    
Na czele firmy stoi Zarząd, którego prezesem jest Jan Kopiczyński.

Nasza firma mając wykwalifikowaną kadrę realizuje inwestycje zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami technicznymi. Realizując swoje zadania stosujemy specjalistyczny sprzęt i nowe technologie  z zachowaniem terminowości. Firma wykazuje się fachowością i umiejętnościami organizacyjnymi, dzięki czemu w oczach inwestorów jest uznawana jako solidny Partner i Wykonawca. 

Zakres usług, które świadczymy to:

•    budowa, modernizacja i remonty dróg, placów i ulic;
•    remonty obiektów mostowych;
•    budowa i przebudowa przepustów drogowych;
•    budowa boisk sportowych;
•    układanie nawierzchni chodników, parkingów i zatok z kostki typu „POLBRUK”;
•    wykonywanie powierzchniowych utrwaleń emulsją i grysami przy użyciu zestawu skrapiająco – rozsypującego;
•    wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu remontera Straβmayr Patchmatic STP 1008;
•    produkcja i sprzedaż wszystkich typów mas bitumicznych asfaltowych;
•    sprzedaż emulsji asfaltowych z dostawą do klienta;
•    sprzedaż kruszyw kamiennych;
•    wynajem sprzętu i środków transportowych;
•    zimowe utrzymanie dróg;
•    sporządzanie projektów w zakresie budownictwa drogowego;
•    pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie budownictwa drogowego.

Laureat w latach:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Aby umieścić certyfikat na swojej stronie dodaj do niej poniższy kod:

Certyfikaty dla firm

W ramach programu Solidna Firma przyznajemy certyfikaty dla firm, które świadczą o tym, że wyróżnione przedsiębiorstwa oferują najwyższą możliwą jakość obsługi i przestrzegają wszelkich standardów. To także dokument, który informuje kontrahentów oraz klientów, że firmę, z którą chcą nawiązać współpracę, charakteryzuje wyjątkowa rzetelność, fachowość oraz wiarygodność. Tytuł Solidnej firmy cieszy się sporym prestiżem i rozpoznawalnością wśród opinii publicznej.

Certyfikat solidności

Wystawiane przez nas certyfikaty uczciwości pomagają w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i stanowią dodatkowy atut w oczach potencjalnych klientów. W przypadku naszego programu nie ma możliwości, żeby Certyfikaty Solidnej Firmy otrzymali przypadkowi przedsiębiorcy. Przyznajemy je bowiem wyłącznie najlepszym pracodawcom, którzy pozytywnie przejdą naszą weryfikację, obejmującą trzy etapy. Dopiero odpowiednia ocena dokonana przez Kolegium, w którego skład wchodzą eksperci w dziedzinie gospodarki skutkuje spełnieniem wymaganych warunków. Certyfikaty są zatem dowodem na to, że firma jest godna polecenia, przejrzysta i przede wszystkim uczciwa.

Wyróżniamy przedsiębiorców, którzy wpisują się w koncepcję społecznej odpowiedzialnej biznesu i promują postawę CSR w Polsce. Zachęcamy wszystkie firmy niezależnie od branży do składania wniosków o przyznanie certyfikatu wiarygodności biznesowej. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo niezbędne formularze do pobrania i wypełnienia. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box