przedsiębiorstwo drogowe budowlane pdb

Przedsiebiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o.

ul. Długa 27
87-300 Brodnica

 56 498 30 65,
 56 498 30 65,
www.pdb.com.pl

Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane powstało w 1992 r. po reorganizacji drogownictwa i wyłączeniu z Rejonu Dróg w Brodnicy. Od początku istnienia głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są roboty drogowe i mostowe.

Dnia 25.07.1998 roku utworzono Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy ulica gen. Sikorskiego 25. W dniu 30 czerwca 1999 r. w lokalu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podpisano „Umowę o oddanie Przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania”.

Z dniem 1 lipca 1999 roku Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brodnicy ul. Długa 27 rozpoczęła działalność produkcyjną, usługową i handlową, która obejmuje:
•    usługi budowlano – montażowe;
•    wydobycie, produkcja i przerób kruszyw;
•    produkcja materiałów drogowych i budowlanych;
•    usługi sprzętowo – transportowe;
•    usługi w zakresie napraw pojazdów i sprzętu technicznego;
•    działalność hurtowa i detaliczna;
•    pośrednictwo ubezpieczeniowe;
•    usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji;
•    sprzedaż emulsji asfaltowych i kruszyw kamiennych.
    
Na czele firmy stoi Zarząd, którego prezesem jest Jan Kopiczyński.

Nasza firma mając wykwalifikowaną kadrę realizuje inwestycje zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami technicznymi. Realizując swoje zadania stosujemy specjalistyczny sprzęt i nowe technologie  z zachowaniem terminowości. Firma wykazuje się fachowością i umiejętnościami organizacyjnymi, dzięki czemu w oczach inwestorów jest uznawana jako solidny Partner i Wykonawca. 

Zakres usług, które świadczymy to:

•    budowa, modernizacja i remonty dróg, placów i ulic;
•    remonty obiektów mostowych;
•    budowa i przebudowa przepustów drogowych;
•    budowa boisk sportowych;
•    układanie nawierzchni chodników, parkingów i zatok z kostki typu „POLBRUK”;
•    wykonywanie powierzchniowych utrwaleń emulsją i grysami przy użyciu zestawu skrapiająco – rozsypującego;
•    wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu remontera Straβmayr Patchmatic STP 1008;
•    produkcja i sprzedaż wszystkich typów mas bitumicznych asfaltowych;
•    sprzedaż emulsji asfaltowych z dostawą do klienta;
•    sprzedaż kruszyw kamiennych;
•    wynajem sprzętu i środków transportowych;
•    zimowe utrzymanie dróg;
•    sporządzanie projektów w zakresie budownictwa drogowego;
•    pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie budownictwa drogowego.

Laureat w latach:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box