Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o.

BIO-GEN Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 26
46-100Namysłów

 77 445 59 04
 77 41 00 420
 www.bio-gen.pl
Głównym celem działalności Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o., jest prowadzenie działalności w zakresie inżynierii genetycznej i biotechnologii, działalności związanej z postępem biologicznym w hodowli zwierząt oraz działalność gospodarcza na rzecz ochrony środowiska.

Ponadto Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego, oraz w dziedzinie nauk lesnych, rolniczych i weterynaryjnych. Poza produkcją biopreparatów na bazie namnażanych i odpowiednio utrwalanych w Przedsiębiorstwie mikroorganizmów (probiotyki, bioutylizatory, biostatyki), firma zajmuje się produkcją stymulatorów roślinnych oraz preparatów zwiększających odpornośc roślin na niskie temperatury (przymrozki).

Przedsiębiorstwo BIO-GEN prowadzi także dzialalność szkoleniową i wydawniczą.

Jako jedna z 5 firm na świecie BIO-GEN prowadzi tzw. biofarmę medyczną, na której hodowane są metodą laboratoryjną pijawki lekarskie hirudo medicinalis.

Laureat w latach:

2011

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box