tauron wydobycie

TAURON Wydobycie S.A.

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

 +48 32 618 50 00
 +48 32 616 44 76
 www.tauron-wydobycie.pl

TAURON Wydobycie S.A. (do 23 lutego 2014 roku Południowy Koncern Węglowy S.A.) z siedzibą w Jaworznie powstał w 2005 roku w wyniku połączenia Zakładu Górniczo-Energetycznego Janina Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu z Zakładem Górniczo-Energetycznym Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. Działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego Spółka rozpoczęła 1 lipca 2005 roku.

W 2007 roku Spółka weszła w skład Grupy TAURON i stanowi jedno z ogniw modelu biznesowego Grupy, który opiera się na strukturze zintegrowanej w łańcuchu tworzenia wartości od wydobycia węgla poprzez wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz cieplnej.

31 grudnia 2015 roku sfinalizowana została transakcja zakupu przez TAURON Polska Energia S.A. od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oznaczonej części przedsiębiorstwa KWK Brzeszcze, która od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęła działalność jako Spółka Nowe Brzeszcze Grupa TAURON sp. z o. o.

Od 1 grudnia 2016 roku model Obszaru WYDOBYCIE to Centrum zarządcze oraz trzy zakłady górnicze:

  • ZG Sobieski w Jaworznie (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 74,2 km2),
  • ZG Janina w Libiążu (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 81,1 km2),
  • ZG Brzeszcze w Brzeszczach (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 26,9 km2).

Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie SA jako pierwsze w Polsce podmioty produkujące węgiel kamienny znalazły się w strukturach kapitałowych grupy energetycznej. Aktualnie Grupa TAURON należy do największych podmiotów gospodarczych w Polsce i największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jako producent węgla Obszar WYDOBYCIE posiada około 33% zasobów bilansowych węgli energetycznych złóż czynnych kraju oraz 10% udział w krajowym rynku sprzedaży węgla.

Nadrzędnym celem Obszaru WYDOBYCIE jest aby Spółka uplasowała się wśród najbardziej efektywnych kosztowo firm górniczych. W swojej działalności kładzie szczególny nacisk na systematyczne podnoszenie bezpieczeństwa pracy swoich pracowników, maksymalne ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko oraz zapewnianie produktów spełniających oczekiwania klientów. 

Głównym celem Obszaru WYDOBYCIE jest stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości paliwa dla Grupy oraz rozwój oferty produktowej i maksymalizacja masy marży ze sprzedaży pozostałych produktów.

Działalność handlowa

Jednym z priorytetów w działalności TAURON Wydobycie jest umiejętne kształtowanie relacji z otoczeniem, w szczególności poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb klientów. Od roku 2017 dzięki rozszerzeniu oferty produkcyjnej o węgiel z ZG Brzeszcze, Spółka prowadzi trzysegmentową politykę sprzedaży.

Pierwszy, najważniejszy rynek sprzedaży węgla stanowi elektroenergetyka zawodowa reprezentowana przez elektrownie i elektrociepłownie wchodzące w skład Grupy TAURON, gdzie lokowane jest około 70% wolumenu sprzedawanego węgla. W najbliższych latach dzięki planowanemu wzrostowi produkcji zakładane jest zwiększenie udziału dostaw do Grupy TAURON. Fakt ten stanowi o pozycji TAURON Wydobycie na rynku węglowym oraz daje podstawy utrzymania stabilności finansowej firmy.

Drugą strategiczną grupę odbiorców stanowią kontrahenci wchodzący w skład autoryzowanej sieci handlowej, poprzez których dystrybuowany jest węgiel w sortymentach grubych i średnich (w tym ekogroszki) oraz pewna ilość miałów energetycznych. Odbiorcy z tej grupy posiadają profesjonalne place składowe z odpowiednią infrastrukturą i środkami transportu, a swoim zasięgiem działania obejmują praktycznie całe terytorium Polski.

Największa liczba kontrahentów zlokalizowana jest w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Spółka posiada również odbiorców na terenie północnej Polski.

Wieloletnia współpraca z tą grupą klientów zaowocowała wypracowaniem zasad handlowych pozwalających na ograniczanie problemów i kosztów związanych z sezonowością występującą przy sprzedaży węgla sortymentowego.

Trzecią grupę odbiorców stanowią odbiorcy przemysłowi, w tym ciepłownie oraz przedsiębiorstwa z branży chemicznej. Spółka dzięki rozszerzeniu swojej oferty handlowej lokuje część swojej sprzedaży także, poza granicami kraju.

TAURON Wydobycie prowadzi również sprzedaż węgla dla klientów indywidualnych, która realizowana jest w Punktach Obsługi Klienta, zlokalizowanych we wszystkich trzech Zakładach Górniczych Spółki, a od niedawna prowadzi także sprzedaż węgla konfekcjonowanego przez internet, który jako kanał sprzedaży będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższych latach.

Ważnym elementem działalności handlowej jest świadczona przez Spółkę kolejowa usługa spedycyjna. Proponowane warunki usługi spedycyjnej wpływają na:

  • Uatrakcyjnienie oferty handlowej i pozyskanie nowych odbiorców węgla,
  • wzrost konkurencyjności Spółki na rynku handlu węglem,
  • wzrost przewozów węgla transportem kolejowym, zmniejszając przewozy węgla transportem samochodowym.

Ekogroszki. Sprawdzone paliwa węglowe od producenta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, jak również w trosce o ochronę środowiska, TAURON Wydobycie już od 10 lat oferuje uznane przez klientów produkty – Ekogroszek JARET PLUS® i groszek JARET®, przeznaczone do kotłów z automatycznymi podajnikami. Szczególne miejsce na rynku zyskał Ekogroszek JARET PLUS®, który jako jedno z pierwszych paliw węglowych otrzymało świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego przyznawane przez jedyną jednostkę certyfikującą węgiel w Polsce – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

W roku 2017 TAURON Wydobycie rozszerzył swoją ofertę produktową o kolejne ekologiczne paliwo węglowe o podwyższonej kaloryczności – TAURON Ekogroszek. Również ten Ekogroszek otrzymał świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

Wszystkie wymienione wyżej paliwa dostępne są jako produkty konfekcjonowane w Punktach Obsługi Klienta Zakładów Górniczych Spółki, wybranych składach węglowych  Autoryzowanych Sprzedawców, jak również w sprzedaży internetowej.

 

 

Laureat w latach:

2002
2003
2004
2005
2006
2016
2017
2018

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box